• Møns Bank venter stærkt faldende basisresultat i 2014

    Source: BDK Finans / 26 Feb 2014 08:35:32   America/New_York

    Møns Bank venter i 2014 et resultat før nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv., kursreguleringer og skat (basisindtjening) i niveauet 30-35 mio. kr. http://www.business.dk/finans/moens-bank-venter-staerkt-faldende-basisresultat-i-2014
Share on