• Sydbank ser flad basisindtjening i 2017

    Source: Aktiefokus / 31 Oct 2017 03:34:55   Eastern Standard Time

    I regnskabet for tredje kvartal fortæller Sydbank, at banken forventer en begrænset vækst i dansk økonomi i 2017. Med udgangspunkt i renteniveauet ventes en flad udvikling i basisindtjeningen, men der ses fære nedskrivninger.

    Handelsindtjeningen forventes uændret i forhold til den realiserede indtjening i 2016, men dog afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. Affødt af generelle lønstigninger i finanssektoren og en stigning i lønsumsafgiften på 0,5 pct. forventes en mindre stigning i basisomkostningerne, på trods af iværksatte tiltag.

    Nedskrivningerne i 2017 forventes på et lavere niveau end det i 2016 realiserede. Som følge af intensivering af digitaliseringen af banken samt etableringen af en ny realkreditplatform forventes omkostninger med engangskarakter at udgøre i niveauet 75 mio. kr.