• Gabriel Holding venter indtjeningsvækstopbremsning

    Source: Aktiefokus / 15 Nov 2016 06:31:23   Eastern Standard Time

    Møbeltekstilvirksomheden Gabriel Holding har præsenteret sit forskudte årsregnskab, hvor den høje salgsvækst ventes at fortsætte i det nye regnskabsår efter at et år med stor resultatfremgang, mens indtjeningsvæksten ventes at bremse kraftigt op. Gabriel-aktien ligger med et fald på 0,6 pct. i 492 kr.

    Gabriels omsætning steg organisk med 17 pct. i regnskabsåret til 390,4 mio. kr. Resultat af primær drift (EBIT) blev øget til 39,4 mio. kr. fra 25,7 mio. kr. Overskudgraden steg til 10,1 pct. fra 7,7 pct. for året før.  Resultat før skat blev øget markant til 42,7 mio. kr. mod 26,8 mio. kr. sidste år.

    Selskabet skriver, at den organiske omsætningsvækst på 17 pct. fremkommer som resultat af vækst i samtlige forretningsområder og på de fleste geografiske markeder. Resultatfremgangen på 60 pct. kommer som følge af, at den realiserede omsætning ligger over det forventede samt generelle produktivitetsforbedringer i hele koncernen.

    For 2016/17 ventes en vækst i omsætningen i niveauet 20 pct. samt en stigning i resultatet før skat på 0-5 pct.