• Bording venter omsætnings- og indtjeningsfremgang i 2015

    Source: Aktiefokus / 23 Mar 2015 07:13:30   Eastern Standard Time

    Den grafiske koncern Bording er kommet med årsregnskab, hvor der ventes fremgang i omsætningen og indtjeningen efter skat i indeværende regnskabsår.

    Omsætningen steg 16,7 pct. sidste år til 621,1 mio. kr., hvor fremgangen primært tilskrives tilkøbte virksomheder. EBITDA-indtjeningen steg 16,3 pct. til 51,2 mio. kr. F.E. Bordings andel af resultat efter skat blev realiseret med 23,6 mio.kr. mod 18,0 mio.kr. sidste år.

    - De gennemførte opkøb, den organiske vækst i Danmark og sammenlægningsprojekterne har samlet betydet fremgang i 2014 og skaber forudsætninger for fortsat fremgang i omsætning og indtjening i 2015, skriver Bording.

    For 2015 forventer Bording en omsætning på cirka 700 mio. kr. og et koncernresultat efter skat på cirka 30 mio. kr.