• Bording venter fremgang i både salg og EBITDA-indtjeningen

    Source: Aktiefokus / 22 Mar 2017 07:44:58   Eastern Standard Time

    Den grafiske koncern Bording er kommet med årsregnskab, hvor der ventes fremgang i omsætningen og EBITDA-indtjeningen ventes at falde lidt i forhold til i 2016 for fortsættende aktiviteter.

    Omsætningen i de fortsættende aktiviteter steg 6,9 pct. i 2016 til 617 mio. kr. Heraf udgør den organiske vækst 1,2 pct. Indtjeningen før afskrivninger (EBITDA) fra de fortsættende aktiviteter eksklusive engangsposter steg 12,1 pct. til 53,4 mio. kr. Det samlede EBITDA faldt imidlertid til 47,3 mio. kr. primært på grund af negative resultater i ikke fortsættende aktiviteter samt at poster af engangskaraktér i 2016 påvirker negativt, hvor de i 2015 bidrog positivt.   

    I 2017 ventes omsætningen at stige til ca. 660 mio. kr. og EBITDA at ligge på ca. 50 mio. kr.