• Bording sænker omsætnings- og indtjeningsprognosen

    Source: Aktiefokus / 23 Nov 2015 06:23:05   Eastern Standard Time

    Bording, som omfatter virksomheder med speciale i grafiske og digitale kommunikationsløsninger, sænker i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal forventningerne til omsætningen og resultatet efter skat som følge af udeblevne leverancer og svage valutaer i Norge og Sverige.

    Omsætningen i tredje kvartal faldt med 8,5 pct. til 145 mio. kr. idet en række store ordrer sidste år er faldet bort eller ikke gentaget i tredje kvartal 2015. Korrigeret for valutapåvirkninger var faldet 6,5 pct. Resultat før skat faldt med 0,4 mio.kr. i tredje kvartal.

    På grund af de udeblevne leverancer i tredje kvartal og svage valutaer i Norge og Sverige forventes omsætningen for året nu at blive ca. 625 mio. kr. mod de tidligere forventede ca. 650 mio. kr. Koncernresultatet efter skat forventes nu at blive ca. 25 mio. kr. mod tidligere forventet ca. 30 mio. kr.