• Alm. Brand ser resultat på 1,02 mia. kr.

    Source: Aktiefokus / 05 Feb 2018 02:41:26   Eastern Standard Time

    Alm. Brand er mandag morgen kommet med foreløbige regnskabstal for 2017 og i samme ombæring annoncerer Alm Brand opkøb af bankaktiviteter hos Saxobank.

    Alm. Brandkøberstrategisk vigtige køb af aktiviteter i Saxo Privatbank A/S, og banken pointerer, at trods købet så kan banken udlodde 700 mio.kr. til aktionærerne.

    Koncernen, som både har bank og forsikringsaktiviteter, forventer resultatet af forsikringsaktiviteterne at blive i niveauet 915 mio.kr. og således lidt bedre end forventet. Combined Ratio for året forventes at blive i niveauet 84,4 inklusive afløbsgevinster og 89,7 eksklusive afløbsgevinster. Afløbsgevinsterne for fjerde kvartal forventes at være lavere i forhold til samme periode 2016.